Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Ρακετάδες...

Οι ρακετάδες είναι η καλύτερη δικαιολογία
να γυρίζουμε συνέχεια
το κεφάλι δεξιά αριστερά στην παραλία και να χαζεύουμε τους διερχόμενους κώλους.
Σκεφτείτε υπεύθυνα πριν τους διώξετε.