Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Ημαρτον...

Πατέρα, είμαι με μια κοπέλα,
μιλάμε, ίδια η μαμά

Ε και τώρα τι θέλεις από μένα, κατανόηση;!!!