Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Δυστυχώς...

Κάπου εκεί κατήντησε
το πράγμα...