Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Καν' το όπως η Λάρισα

Μάλλον θα αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας των μικροφωνικών εγκαταστάσεων στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου, όπως ανέφερε ο πρόεδρος αυτού Γιώργος Μουλάς.

Ανάφερε σαν καλύτερο παράδειγμα τον τρόπο λειτουργίας, που υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, όπου κανείς δεν μπορεί να πάρει αυθαίρετα τον λόγο, όταν κάποιος

Διαβάστε περισσότερα