Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Ολα...

Δίπλωμα ληγμένο
Ασφάλεια, δεν έχεις

ΚΤΕΟ δεν πέρασες
Ζώνη δεν φοράς
Τι να πρωτογράψω δεν ξέρω .
Γράψε ότι δεν με είδες.!!!