Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Γιατρέ...

- Γιατρέ νομίζω πως έχω
μισοκουφαθεί...

- Πες σαράντα!!
- Είκοσι!!