Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Ημαρτον...

Αρμεγε και κούρευε...