Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Πλασμένος...

Οταν είσαι πλασμένος
για μια δουλειά!!