Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Πρωί-πρωί...

Μα πρωί πρωί για σεξ γράφεις
μου λέει η άλλη.
Συνήθως το πρωί γράφω σονάτες της λέω, απλά έτυχε σήμερα.