Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Κι όμως...

Συμβαίνει κι αυτό τακτικά.
Είμαστε πολύστροφοι!!