Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

ΠΟΣΑ παίρνουν, ΠΟΙΟΙ είναι οι μισθωτοί στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ τομέα

Πώς η μείωση των μισθών οδήγησε σε... ανανέωση του εργατικού δυναμικού. Πάνω από 8 στους 10 εργαζόμενους είναι ηλικίας κάτω των 50. 
Οι κλάδοι που απασχολούν τα περισσότερα άτομα. Τα στοιχεία για τη μερική απασχόληση.

Διαβάστε περισσότερα