Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Βεβαίως...

- Είσαι ικανοποιημένος από τη
σεξουαλική σου ζωή;

- Αυτοικανοποιημένος θα έλεγα.