Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Aπορία....

Αλήθεια είναι πολεοδομικής φύσεως;