Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Ρούχα...

Τι έγινε φιλαράκια, κατεβάσατε τα καλοκαιρινά
η ακόμη;...