Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Σε απάντηση του ΠΗΓΗ ΝΕΡΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΜΕ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ!

ΑΠΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Να ενημερώσω τον φίλο, που καλώς αναρωτιέται.
Τα νερά στο συγκεκριμένο σημείο, είναι...
υδροφόρος ορίζοντας, που αυτούς τους μήνες είναι ανεβασμένος...