Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Το χάσιμο...

50 δις. χάνει η κυβέρνηση από τους Ελληνες
που μεταναστεύουν.

Να δεις πόσα θα έχαναν αυτοί αν έμεναν στην Ελλάδα.!!!