Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Αύριο....

Ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία
και ξαναπέφτει;...