Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Mητσάρα καφετζή...

...τι είπες πάλι ρε τεράστιε;