Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Ο Μητσάρας ο μακρυμάλης....

....ο καφετζής μωρέ, είπε στη Γιαγιά του...