Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Κατάλαβες Μητσάρα;

Η καλή μέρα τελικά
δεν φαίνεται
από το πρωί αλλά από την νύχτα που πέρασε...