Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

Eιρηναίος...

Ή άλλη έβγαλε το παιδί της
Ειρηναίο...
λες και θα τον κάνει μητροπολίτη,
παραλίγο να φιλήσω το χέρι στο 7χρονο