Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Νικόλα Ψηλέ...

Ήρθαν 4 λογαριασμοί να πληρώσω,
η μόνη λύση που μπορώ να σκεφτώ είναι
να αλλάξω ζώδιο να γίνω Λέων που θα τα πάει πολύ καλά στα οικονομικά.