Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Το γέλιο...

Δείτε τι αποκαλύπτουν
οι έρευνες.

4. Οι χαρούμενοι άνθρωποι έχουν 40% μειωμένο κίνδυνο
για καρδιοπάθεια συγκριτικά με τους απαισιόδοξους.