Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

ΔΙΑΒΑΖΩ ΖΩΔΙΑ...

Θερμή σωματική επαφή με Λέων,
λέει.

Πέφτω από την καρέκλα από την χαρά μου.
Τώρα σας γράφω με έμπλαστρο Λέοντος στη πλάτη
και να δείς που εγώ δεν πίστευα σ`αυτά.!!!