Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Το γέλιο...

Δείτε τι αποκαλύπτουν
οι έρευνες.

8. Ένα καλό γέλιο μπορεί να διαρκέσει μία ώρα.