Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

Ποτέ....

Ποτέ δεν σταματάμε
να πάρουμε αυτούς τους
αστυνομικούς που απλώνουν το χέρι και κάνουν ωτοστόπ