Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

Η Γυναίκα στον Σύζυγο...

-Ολόκληρη παραλία δίπλα στο ξέκωλο
έβαλες την ομπρέλα

-Μα ήρθε μετά από μας
-Γιατί δεν έβαλες μια περίφραξη, ένα ναρκοπέδιο, κάτι τέλος πάντων