Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

Μην πίνεις...

Μην πίνεις όταν οδηγείς .
Μπορεί να πέσεις
σε καμιά λακούβα και να σου χυθεί.!!!