Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Tρέλα...

Where are you from?
Aπό που ερχόμαστε, τι κάνουμε
και που πηγαίνουμε...