Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Mητσάρα....

-ΠΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΑΡΑΒΑΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ;
-يصهخخلفصحتس