Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Τοιχογραφία Kολυμβητηρίου Βόλου