Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Είπε ο Μητσάρας...

Αγγλικά ξέρεις;
Ξέρω αλλά τα πολύ βασικά.

Ισα να συνεννοηθώ με κάποιον που δε ξέρει καθόλου.!!!