Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Το φρούτο...

Βραδινό φρούτο...