Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

Ηρεμα...

Η τελευταία γυναίκα
που μου μίλησε ήρεμα ήταν
αυτή του GPS.!!!