Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Διάλογος...

Τροχονόμου και παραβάτη...