Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Συνεργείο...

Λέω να ανοίξω συνεργείο
και να κάνω γενικό σέρβις
στα φλαμίνγκο.
Ευθυγραμμίσεις ζυγοσταθμίσεις και τέτοια...