Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Ημαρτον!!...

Ρε Παιδιά, τι μας είπεο ο άλλος...