Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Σερβιτόροι...

Ρωτήσανε 100 σερβιτόρους
τι πρωτορωτάνε οι πελάτες:

- Έχετε wifi; (37%)
- Wifi έχετε; (28%)
- Κωδικός wifi; (19%)
- Το wifi είναι κλειδωμένο; (16%)