Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Τι κοινό...

Τι κοινό έχει ένας Πολιτικός
με μια Γυναίκα;

Πρέπει και οι δυο να φροντίζουν την περιφέρειά τους.!!!