Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Βουλή...

Σε τι διαφέρει η Βουλή
από ένα τσίρκο
Στο τσίρκο οι κλόουν δεν μιλάνε