Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

Γυναίκα...

Η σωστή γυναίκα είναι ΘΗΣΑΥΡΟΣ!