Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Έτσι πηγαινοέρχονταν τα εκατομμύρια από τον ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ στο ΝΤΥΝΑΝ επί εποχής ΜΑΡΤΙΝΗ...