Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

Το μυαλό...

Oταν το μυαλό είναι κολλημένο εκεί...