Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Πάστες...

Δυό πάστες παρακαλώ .
Για το σπίτι;

Οχι, εδώ θα τις φάω, στο σπίτι κάνω δίαιτα.!!!