Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Ο ΚΟΣΜΟΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Αντώνης Φορλίδας
Αμβέρσα

Θά παρακαλούσα θερμά τόν Δήμο Σκιάθου νά μήν μαγαρίσει μέ βρωμιά, κοπριά καί σκατίλα τό όνομα τού Κοσμοκαλόγερου, Πατριάρχη τής ελληνικής λογοτεχνίας καί σύμβολο τού νησιού Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ταυτίζοντάς τον μέ γελοίους Ντάνους καί Φουρθιώτες.
Είναι ή απόλυτη ξεφτίλα γιά τήν περηφάνεια καί τήν υστεροφημία τού νησιού.

Μήν μετατρέψετε τήν ιστορία τού Παπαδιαμάντη σέ φθηνό μπουρδέλλο SURVIVOR.
Δέν έχετε τό δικαίωμα.

Δέν μπορεί νά λέει ό Παπαδιαμάντης ¨¨ Η αργία εγέννησεν τήν πενίαν. Η πενία έτεκεν τήν πείναν. Η πείνα παρήγαγε τήν όρεξιν. Η όρεξις εγέννησεν τήν αυθαιρεσίαν. Η αυθαιρεσία εγέννησεν τήν ληστείαν. Η ληστεία εγέννησεν τήν πολτικήν κι΄εσείς νά τόν ισοπεδώνετε μέ τρισάθλιους Ντάνους Φουρθιώτες.

Δήμαρχοι Σκιάθου καί πολιτιστικοί σύλλογοι τής Σκιάθου, είστε μέ τά καλά σας; Η θέλετε κλωτσιές;