Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Η… ευφυΐα του Κωνσταντίνου ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ...

Αποτέλεσμα εικόνας για Μπογδάνος
"To μέγα σκάνδαλο δεν είναι 
ότι απολύθηκε ο Μπογδάνος, 
το μέγα σκάνδαλο είναι ότι 
είχε προσληφθεί για να κάνει 
τον Δημοσιογράφο"...

Tα κείμενα (FB) του Δημήτρη Σούλτα για τον Μπογδάνο, στο Facebook: