Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Παρεξηγήσεις...

Οι φοβερές παρεξηγήσεις
της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ