Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Φρουρά!! Φρουρά!!....

Μου είπε ότι θέλει ένα εξηνταεννιά .
Κι`εσύ;

Τι κι`εγώ;
Εγώ είμαι ένα ογδοντατρία.!!!