Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Κιλά...

Πήγα γυμναστήριο,
αλλά είχε τόσο κόσμο που...

αναγκάστηκα και έφυγα .
Εγώ προσπάθησα πάντως.!!!