Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Το πρωί στις στροφές της Αγριάς!!

Ο άλλος πρωί πρωί
έχει πλακωθεί στα μπαντιλίκια και στις σούζες
με τη μηχανή, να δεις που ήπιε milco και τον έχει πιάσει κόψινο.!!!